Het Marsepeintje

Team

Al onze medewerkers hebben minimaal een afgeronde MBO-opleiding pedagogisch werk (PW3). Wij zijn een erkend leerbedrijf. Wij leiden stagiaires op. Onze stagiaires staan altijd boventallig op de groep en worden begeleid door een vast persoon. Vrijwilligers zijn welkom. Ook zij staan boventallig op de groep. Alle teamleden, stagiaires, vrijwilligers en kunstenaars zijn in het bezit van een actuele VOG.

Bestuur

Het Marsepeintje is een stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en verricht haar taken vrijwillig.

Femke

Mijn naam is Femke van Poelgeest. In 2005 heb ik de crèche opgericht, samen met o.a. Daphne Hartman, die als penningmeester in het bestuur zit. Ik was zeer gecharmeerd van de prachtige locatie en de mogelijkheden tot kruisbestuiving met andere gebruikers van het pand. Tijdens jarenlange ervaring als pedagogisch medewerker (Amsterdam en Kopenhagen) heb ik een eigen visie gevormd over de kinderopvang. Kernwoorden daarin zijn liefde voor het vak, kleinschaligheid, zelfredzaamheid, creativiteit en gelijkwaardigheid. ' Spelend leer je' is voor mij een levensmotto. Heerlijk dat het Marsepeintje een plek geworden is waar deze visie in praktijk gebracht wordt. Door het fantastische team, de ouders én natuurlijk de kinderen! Ik woon in Edam met mijn vriend en twee lieve zonen (dd 2011 en 2012) waarmee ik in mijn vrije tijd graag buiten op ontdekkingstocht ga. Qi Gong en yoga vind ik erg fijn om te beoefenen. Af en toe laat ik de kinderen daar aan proeven, ze vinden het heerlijk om te doen!

Saskia

Graag zou ik me willen voorstellen; Ik ben Saskia Rietveld. En ik ben sinds 2008 werkzaam bij het Marsepeintje. Na een studie en gereisd te hebben ben ik neer gedaald in een hele mooie mini maatschappij; het Marsepeintje! Samen met Femke van Poelgeest ' runnen' we de crèche. Een heerlijke plek om te mogen werken. Naast ons hechte team vol liefdevolle collega's, zorgt de warme huiselijke intieme sfeer ervoor dat zowel kinderen als ouders zich snel thuis voelen. Kindjes die gewoon zichzelf mogen zijn en echt gezien worden voor WIE ze zijn en de betrokken geïnteresseerde ouders van het Marsepeintje maakt onze crèche een crèche waar we erg trots op mogen zijn! Ik woon in Bussum met mijn man, dochter (april'12) en zoontje (aug'15) en genieten graag van het buiten leven en huiselijke taferelen met elkaar.

Laila

Ik ben laila, 30 jaar en moeder van 3 kinderen. Ik ben ondertussen al 8 jaar werkzaam bij Het Marsepeintje en ga er nog steeds met heel veel plezier naar toe.

Elke dag is anders en dat maakt het werken zo leuk. Onze Marsepeintje kindjes zien groeien in hun ontwikkeling van baby-dreumes-peuter tot kleuter. Heel mooi om dat te mogen ervaren. Wat het Marsepeintje voor mij zo bijzonder maakt is dat zowel ouders, kindjes als collega’s met warmte en respect worden behandeld. Je mag jezelf zijn! Het is huiselijk en knus en je voelt je er echt meteen thuis, dat is bij mij zeker het geval!

Marcella

Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Marcella en ik werk sinds februari 2016 met veel plezier op het Marsepeintje. Nadat ik de opleiding pedagogisch medewerkster jeugdzorg niveau 4 heb afgerond, wilde ik graag werken op een kleinschalige kinderdagverblijf. Het mooie en vooral ook bijzondere beleid van het Marsepeintje sprak mij erg aan! Om van dichtbij de kinderen te zien groeien en bloeien in hun ontwikkeling vind ik erg mooi om te ervaren. Naast het werken op het Marsepeintje vind ik het erg leuk om te voetballen. Ik heb ruim 13 jaar (veldvoetbal) gedaan en sinds kort ben ik overgestapt naar zaalvoetbal.

Kaylee

Mijn naam is Kaylee en ben 20 jaar oud. Ik werk sinds begin 2017 bij het Marsepeintje en hoop hier nog heel lang met veel plezier te werken. Na het afronden van mijn opleiding zag ik gelijk in dat dit echt iets voor mij is, kinderen zichzelf met de dag te zien ontwikkelen en de leuke gesprekken die ik met ze heb. Zelf vind ik het heerlijk om bezig te zijn met muziek (Ik bespeel sinds mijn 7de klarinet en zit daarnaast ook in een orkest), daarom is het ook super leuk om te zien dat de kinderen er ook van genieten. Dit beleid pas ook super bij mijn gedachte van een gezellige en vrije kinderopvang en vormt mij ook zeker tot wie ik ben.

Sada

Ik stel me graag aan u voor. Mijn naam is Sada Engwerda. Een van mijn grootste passies is het begeleiden van kinderen. Ik was werkzaam in het basisonderwijs, in een medisch kleuterdagverblijf en in verschillende kinderdagverblijven. Al jaren werk ik met veel plezier met kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Vanaf begin 2015 werk ik op het Marsepeintje. Een huiselijke, liefdevolle plek met een visie die helemaal aansluit bij mijn eigen manier van werken met kinderen. Waar kinderen alle ruimte krijgen om zichzelf te zijn en te ontdekken. Op deze manier kan hun eigenheid tot bloei komen en kunnen ze op hun eigen wijze daaraan expressie geven. Ik geniet ervan om kinderen in deze sfeer te mogen verzorgen en begeleiden. Iedere dag is dan weer een nieuw avontuur. Heel bijzonder om kinderen te mogen volgen in hun ontwikkeling op deze fijne werkplek. Ik woon samen met mijn vriend in Landsmeer, waar we genieten van de landelijke omgeving.

Titia

Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Titia. Voorheen heb ik in de zorg gewerkt als ziekenverzorgende. Omdat ik heel iets anders wilde doen heb ik toen besloten om de opleiding pedagogisch medewerker te volgen . Ik werkte een tijdje als oproepkracht en nu ben ik heel blij dat ik sinds januari 2015 vast bij het Marsepeintje werk! Waarom ik zo blij ben dat ik bij het Marsepeintje werk; Ik voel me er thuis. Vanaf de eerste dag. Je mag jezelf zijn en ik prijs me gelukkig met zo’n leuk team! Ik vind het heerlijk om de baby’s te verzorgen, eigenlijk alle kindjes. We doen zulke leuke dingen. Ik kook graag met de kindjes en maak leuke kunstwerken met de kindjes. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk!

Damanja

Hallo allemaal, graag wil ik mij even voorstellen, ik ben Damanja en werk sinds mei 2018 bij Het Marsepeintje. Wat mij aanspreekt aan het Marsepeintje is de kleinschaligheid, de sfeer, de warme liefdevolle zorg voor de kindjes ,de ouders en voor elkaar. Het is fijn om de kinderen te zien genieten, dat is waar ik het voor doe. Zowel op Groep klein als op Groep groot voel ik mij helemaal thuis. Het is altijd al mijn passie geweest om met kinderen te werken. Het voelde tijdens het sollicitatiegesprek al heel goed, alsof ik in een warm bad terecht kwam. Ik doe dit werk met veel plezier en hoop dit nog heel lang te kunnen doen.

Vacature

Lijkt het jou leuk om op het Marsepeintje te werken? Stuur ons dan een motivatie naar info@marsepeintje.nl. Wij zijn altijd geintereseerd om in contact te komen met gemotiveerde en leuke invallers, vaste en deeltijd krachten.

Beroeps praktijk vormings-plan (BPV)

Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is dat de visie van een organisatie op BPV uitgewerkt is tot een voor direct betrokkenen herkenbaar en uitvoerbaar plan.
Download hier het plan
Korte omschrijving van de organisatie:

 • Naam
  kdv Het Marsepeintje
 • Adres
  Marcusstraat 52a, 1091TK Amsterdam
 • Postadres
  idem
 • Email-adres
  info@marsepeintje.nl
 • Contactpersoon
  L. Benkaddour
 • Functie contactpersoon
  Assistent Leidinggevende
 • Emailadres contactpersoon
  ruilverzoek@marsepeintje.nl
 • Organisatie
  Kinderopvangorganisatie met 1 kinderdagverblijf. Circa 10 medewerkers.
 • Met welk doel en visie Hoeveel BPV-plaatsen zijn er beschikbaar en voor welke leerweg (BOL en/of BBL)?
  Voor studenten de volledige opleiding volgen - 2 stageplaatsen worden BPV-plaatsen aangeboden?
 • Voor welke MBO-kwalificatie(s) wil de organisatie BPV-plaatsen aanbieden?
  Voor de volgende MBO kwalificaties heeft het Marsepeintje BPV plaatsen; - Pedagogisch medewerker 3 - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4
 • Wie is of wordt actief de directe begeleiding van de stagiaire / leerling en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie ?
  De directe begeleider is altijd een stagebegeleider. De taak van de stagebegeleider bij het Marsepeintje is; - het begeleiden van de stagiaire - contact houdt met de opleidingscoördinator en met de BPV docent. Zij is verantwoordelijk voor het op tijd rapporteren naar de opleidingsinstanties en de directie van het Marsepeintje over vorderingen van de stagiaire en over de eventuele verbeteringen die er mogelijk zijn in het opleidings- of begeleidingstraject. Ook moet zij kunnen werken volgens de richtlijnen van het opleidingsinstituut en het Marsepeintje.
 • Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden, gericht op de coördinatie van de BPV?
  Afhankelijk van het aantal stage plaatsen en de grootte van de organisatie is dit verdeeld over opleidingscoördinator en stagebegeleidsters.
 • Welke contact- en /of overlegmomenten vinden plaats rond de BPV en met wie?
  Er wordt regelmatig, minimaal 1x per maand, een evaluatie gesprek ingepland met de vaste stagebegeleider en de locatiemanager. Tevens vinden er volgens een vast cyclus, conform de studievoortgang voortgangsgesprekken en reflectie momenten plaats.
 • Welke eisen stelt Het Marsepeintje aan de BPV begeleider?
  Minimaal SPW 3 geschoold. Onze stagebegeleiders zijn gecertificeerd door SBB en volgen daar waar de mogelijkheid zich aandient vervolg trajecten.
 • Vindt er werving en selectie van stagiaires / leerlingen plaats en zo ja op welke wijze?
  Elke stagiaire heeft een eerste kennismakingsgesprek voor aanvang van de stage. Daarin dient de toekomstige stagiaire zich voor te stellen en een goede onderbouwing te geven voor haar stage. Pas daarna besluiten wij of we al dan niet verder willen met deze stagiaire.
 • Hoe, waar, op welk moment en aan de hand van welke materialen/hulpmiddelen vindt de begeleiding plaats, beschrijf dit van introductie tot uitstroom: introductie/kennismaking: zie hiervoor ons stappenplan (bijlage 1 van dit BPV plan)
  begeleiding op de werkvloer: idem voortgangsgesprekken: idem evaluatie/reflectiegesprekken: idem
 • Door wie, hoe, wanneer en aan de hand van welke hulpmiddelen wordt de stagiaire/leerling beoordeeld /
  wie: Vaste stagebegeleider hoe: Door vaste meetmomenten tijdens de stage periode vast te leggen wanneer: vaste vooraf afgesproken data hulpmiddelen: Praktijkhandboek
 • Welke taken mag de stagiaire/leerling uitvoeren en hoe zijn hierbij de verantwoordelijkheden vastgelegd?
  Hiervoor zijn bij Het Marsepeintje zeer heldere en duidelijke richtlijnen opgesteld. Stagiaires staan altijd boventallig op de groep. Een vaste medewerker begeleidt hen en bespreekt in ieder geval eens per twee weken de voortgang van de stage en de bijbehorende opdrachten. Als een stagiaire voor een opdracht een specifiek kind gaat observeren of begeleiden, vraagt zij altijd toestemming aan de ouders en krijgen de ouders na afloop een samenvatting van de bevindingen van de stagiaire.
  Stagiaires verrichten hun taken altijd onder toeziend oog van een medewerker en verrichten geen taken waartoe de leiding en medewerkers hen niet toe in staat achten. Richtlijn hierin is het volgende:
  In de eerste jaar van de stage kunnen stagiaires alleen samen met een medewerker een kind verzorgen. Als gebleken is dat dat goed gaat en de stagiaire de kinderen goed kent en weet hoe de verzorging op het Marsepeintje gaat, mag een stagiaire ook zelf een luier verschonen.
  In het tweede jaar van de opleiding kunnen stagiaires alle verzorgende handelingen verrichten nadat ze door de stagebegeleidster zijn uitgelegd en een aantal keren onder supervisie zijn uitgevoerd. Overdracht aan ouders mag de stagiaire in het tweede jaar samen met een medewerker doen.
  In het derde jaar van de stage mogen de stagiaires alle verzorgende taken zelf en uit eigen beweging verrichten en tevens de overdracht aan de ouders doen. Verzorgende taken zijn oa verschoningen, hapjes en flessen geven. Altijd is daar een vaste medewerker bij aanwezig. In het derde jaar van de opleiding mogen de stagiaires ook formatief worden ingezet. Zodra dit gebeurd, worden zij betaald als medewerker volgens de CAO.
  Stagiaires mogen mee naar buiten en naar uitstapjes als naar de bakker of de glasbak. Dan is de stagiaire altijd boventallig, net als op de groep. Een stagiaire gaat nooit alleen met een kind op pad.
 • Worden rechten en plichten aan de stagiaire/leerling duidelijk gemaakt, en zo ja wanneer en hoe:
  Rechten en plichten worden voorafgaand aan de stageperiode besproken. Dit staat ook vermeld in de stageovereenkomst die wordt aangegaan
 • Worden er afspraken gemaakt over werktijden, ziekte, verzuim, privacyregelingen, vergoedingen en gebruik van bibliotheek of audiovisuele middelen:
  Voor een stagiaire geldt hetzelfde verzuimprotocol en privacyregeling als voor de medewerker. Wij vergoeden volgens de richtlijnen van de CAO kinderopvang.
 • Hoe en via wie lopen de contacten met het plaatsende ROC/onderwijsinstelling:
  Via mail, via de student dan wel via telefonisch contact. En in overleg momenten waarbij leerling, mentor en stage begeleider aanwezig zijn.
 • Wordt de BPV geëvalueerd en zo ja, op welke wijze
  Te denken valt hierbij aan zaken als onderlinge samenwerking, samenwerking met de onderwijsinstelling, regelgeving rondom BPV enz.: Er is regelmatig contact met de onderwijsinstellingen echter wordt dit niet altijd vastgelegd. Dit heeft vooral te maken met de voortgang en de instelling van de betreffende stagiaire.
 • Inzet van beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires.
  Er is een maximale verhouding tussen pedagogisch medewerkers, en beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires met betrekking tot hun formatieve inzet. Formatieve inzet betekent dat de beroepskracht-in-opleiding of stagiair geheel of gedeeltelijk meetelt in de berekening van de BKR. Het aandeel van het aantal beroepskrachten-in-opleiding en stagiaires dat formatief wordt ingezet is niet groter dan een derde van het minimaal aantal in te zetten pedagogisch medewerkers op een kindercentrum. Bijvoorbeeld, als volgens de beroepskracht-kindratio in het kindercentrum minimaal 6 beroepskrachten moeten worden ingezet, dan mogen maximaal 2 hiervan beroepskrachten-in-opleiding en/of stagiaires zijn die formatief worden ingezet.
 • Formatieve inzet
  Studenten in opleiding tot pedagogisch medewerker die geen BBL, derde leerweg (OVO) of hbo-duale leerroute volgen, kunnen op basis van een arbeidsovereenkomst formatief worden ingezet in de volgende situaties:
  Bij ziekte van een pedagogisch medewerker.
  Tijdens schoolvakanties van de student.
  Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  De student mag nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens pauzes; De mbo-student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar; De mbo-student kan uitsluitend worden ingezet op de eigen stagelocatie en voor 50 % van het aantal uren dat ze per week op het kdv is.