Vertrouwenspersoon

Binnen het Marsepeintje zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon is een functionaris bij wie ouders en medewerkers terecht kunnen met vermoedens van seksueel misbruik, agressie, discriminatie of kindermishandeling door collega’s of door personen uit het netwerk van het kind. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

Ouders
Voor ouders is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De oudercommissie heeft de contactgegevens van deze persoon.

Medewerkers
Voor medewerkers werken wij met een vertrouwenspersoon die bekend is bij de medewerkers.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
De vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke functie en u mag er van uit gaan dat deze vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. Alleen indien sprake is van de wettelijke verplichting om melding te maken van een strafbaar feit, kan anonimiteit niet worden gegarandeerd.

Geheimhouding
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding en is verplicht voor alle te ondernemen stappen toestemming te vragen aan het slachtoffer van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Met het instellen van vertrouwenspersonen bieden wij u en onze medewerkers de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over onderwerpen waarvan u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of de directie van het Marsepeintje.Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan hopen wij dat je je vrij voelt om deze te bespreken. Met de desbetreffende medewerker, met de leidinggevende (Femke), met de oudercommissie of met onze vertrouwenspersoon. Wij zijn aangesloten bij de landelijke geschillencommissie.

GGD inspectie

Hier leest u het meeste recente GGD rapport mbt Het Marsepeintje


Reglement

Bent u geinteresserd in ons uitgebreide reglement dan kunt u deze hier downloaden.